Κείμενα Πληροφόρησης : ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΜΕΡΟΣ
22/9/2015 12:00:07 μμ

 

Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους, έχουν δημιουργήσει έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των μελών τους.

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών εξ αποστάσεως πληροφόρησης του ΕΚΠΑ Αθήνας, αποστέλλονται χρήσιμες πληροφορίες, που στόχο έχουν να βοηθήσουν το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας.

 

Στην ενότητα αυτή, αναφερόμαστε στους τρόπους και τις τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να ενταχθούμε στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια αυτή ορίζεται σε πέντε επιμέρους βήματα.

 Επισυναπτόμενο: 6. Μεθοδολογία Αναζήτησης Εργασίας Α' Μέρος.pdf